Міжнародний рік печер та карсту

Створено: Субота, 16 березня 2019
Міжнародний рік печер та карсту ООН

Протягом кількох останніх років Міжнародний спелеологічний Союз (UIS) розробляв та просував, за активної участі українських фахівців, ініціативу про проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародного року печер та карсту.

Оголошенням тематичних міжнародних років ООН стимулює глобальну увагу до особливих природних середовищ і нагальних проблем та активізує міжнародну діяльність у відповідних галузях. Перелік вже проведених міжнародних років можна передивитись за посиланням.

Спочатку UIS націлювався на 2021 рік як Міжнародний рік печер та карсту ООН, але згодом з’ясувалось, що проходження офіційних процедур підтримки пропозиції міжнародними та національними організаціями та її розгляду органами ЮНЕСКО та ООН потребують більше часу, а відповідне рішення ООН має бути прийняте і оприлюднене принаймні за два роки до запланованого тематичного року. Тому UIS вирішив пропонувати 2025 рік як рік печер та карсту ООН, а у 2021 році проводити такий рік на власному рівні (тобто, у межах UIS та національних спелеологічних організацій) задля додаткової популяризації цієї ініціативи.

Ініціатива про Міжнародний рік печер та карсту ООН вже отримала підтримку національних комісій у справах ЮНЕСКО Бельгії, Словенії, Хорватії та Угорщини, багатьох впливових міжнародних організацій (таких як Міжнародний союз охорони природи, Міжнародна рада з науки, Міжнародний союз геологічних наук), а також національних організацій з дослідження печер і карсту понад 30 країн світу.

Згідно з правилами ЮНЕСКО та ООН, подібні пропозиції мають бути офіційно внесені до розгляду однією з країн-членів. Минулого року Міжнародний спелеологічний Союз звернувся до Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО із проханням про те, щоб офіційне подання на розгляд ЮНЕСКО пропозиції про проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року Міжнародним роком печер та карсту було зроблено Україною.

У листі президента Міжнародного спелеологічного Союзу д-ра Джорджа Вені підкреслено, ця можливість запропонована саме Україні з огляду на:

  • широкий розвиток карсту у країні (понад 40% території);
  • наявність у ній понад 2000 розвіданих природних печер, включно з такими, що мають світове значення за розмірами та науковою цінністю;
  • видатний внесок дослідників нашої країни у розвиток світової спелеології і науки про карст, а саме: відкриття та дослідження найглибшої печери в світі, розвідування найбільших в світі печер у гіпсових породах, провідна роль у розробці теоретичних основ походження карстових печер, зокрема новітньої теорії гіпогенного (глибинного) карстоутворення.

Національна Академія наук України підтримала це прохання і внесла відповідне клопотання на розгляд Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 21 лютого 2019 року в Міністерстві закордонних справ України за участі представників Національної академії наук України відбулося ХХІV засідання цієї комісії, під час якого було підтримано ініціативу НАН України щодо внесення Україною пропозиції про проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року Міжнародним роком печер та карсту. Попередньо ініціативу схвалили сектор науки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Міністерство екології та природних ресурсів України, бюро Відділення наук про Землю НАН України, Інститут геологічних наук НАН України та Українська спелеологічна Асоціація.

Карстові регіони займають близько 25% суходолу Землі, зокрема, близько 40% території України, а в АР Крим карст займає понад 80% території. Процес розчинення порід підземними водами обумовлює розвиток у них підземних порожнин і каналів та виразні особливості рельєфу поверхні й циркуляції підземних вод, що визначає формування унікальних природних екосистем. Карстові процеси та явища суттєво впливають на формування ресурсів підземних вод, від яких критично залежить понад 20% населення планети. Карст є причиною численних природно-техногенних загроз, аварій і катастроф, загальні збитки яких оцінюються у $ 5-7 млрд щорічно. Значну частину цих збитків обумовлює невідповідне природокористування в умовах розвитку карстових процесів.

Водночас, природні печери є важливим рекреаційним ресурсом і депозитарієм унікальної інформації про минуле планети й людства. Про світове визнання великого наукового та культурного значення печер і карсту свідчить те, що з ними пов’язані понад 90 об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО та значна кількість національних парків, геопарків і геологічних пам’яток національного рівня у багатьох країнах.

Проголошення Міжнародного року печер та карсту дасть змогу підвищити рівень обізнаності широких кіл громадськості й управлінців щодо особливих властивостей і визначного наукового й практичного значення карстових територій і природних печер, поліпшити стан охорони цих унікальних ресурсів та управління ними, а також сприяти міжнародному співробітництву у відповідних дослідженнях.

Внесення Україною на розгляд ЮНЕСКО ініціативи щодо оголошення Міжнародного року печер і карсту продемонструє відданість нашої держави цілям сталого розвитку й охорони навколишнього середовища, продемонструє та посилить провідну роль України у вивченні й охороні карсту і печер, сприятиме інтеграції України до міжнародних природоохоронних програм та зміцненню позитивного міжнародного іміджу країни.

УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.

На сьогоднішній день в Україні досліджено та внесено в кадастр

2196 печер.

Членами УСА є 200 спелеологів, які представляють 43 клуби із

7-ти країн, з них 174 - спелеологи із України.

ДРУЗІ! НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЄЧАСНО ПОНОВИТИ СВОЄ ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ НА 2019 РІК!


Вступити до УСА